Despre

BIO 

(RO) Constantin Enache – este producător, regizor, coregraf, actor, designer, dramaturg, trainer, publicist ṣi dansator independent de origine română. Are pregătire atât în dansul clasic precum și în cel modern, înainte de a-ṣi sculpta „a doua viață” prin stilul Butoh (teatru-dans japonez). Fidel acestui principiu susține că „butoh este un dialog cu gravitatea”, în timp ce alte forme de dans tind să releve o evadare din vortexul gravitațional. El consideră dansul său „simpatizarea sau sincronizarea” cu gravitatea. Din punctul său de vedere Butoh, pare a fi supremul cuvȃnt al dansului, forma sa superioară…’’În Butoh, găsim întreg repertoriul problematic al ființei umane.’’ Devine cunoscut pentru combinarea elementelor filozofiei orientale și occidentale creându-și un limbaj unic propriu, și pentru fusionul opus împreunat, cum ar fi mișcarea cu nemișcarea, sunetul cu liniștea și tradiția cu inovația – abordarea lui estetică fiind una interdisciplinară, elaborînd proiecte în care arta și știința se completează. De asemenea este cunoscut ca fiind pionierul dansului Butoh în România și singurul român care practică această formă de limbaj coregrafic.  Constantin Enache, este absolvent al Colegiului Național de Arte „O.Bancilă’’- Dans ṣi coregrafie din Iași, urmând apoi studiile de compoziție coregrafică în cadrul Facultății de Teatru-Artele spectacolului a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ’’I.L.Caragiale’’, București (UNATC), cu lucrările „Tempi” (licență), la clasa prof.univ.dr. Sergiu Anghel și „metanoiaX” (master), la clasa prof.univ.dr. Raluca Ianegic; ambele apreciate cu notă maximă. În 2010, este invitat în Helsinki (Finlanda), în calitate de International Visitor – The International Federation of  Educational Communities (FICE), prilej care i-a oferit șansa de a lucra cu Cirque du Soleil. În 2013, este unul din invitații speciali din cadrul Miss Universe România, an care i-a adus totodată și Premiul ’’Cea mai bună creație coregrafică’’, din cadrul Competiției Mondiale de Balet –World Ballet Competition- categoria Profesioniști/ Dans contemporan. În 2015, este invitat în calitate de expert cultural în cadrul Conferinței Internaționale „Romania 3D” organizată de CAESAR Foundation Council of  Romania. În 2015-2016, oferă asistență coregrafică în cadrul Departamentului: Teatru și Artele spectacolului – Coregrafie, la clasa prof.univ.dr. Sergiu Anghel, UNATC, București. Președinte și membru juriu în diverse comisii naționale/internaționale de specialitate. Constantin Enache, este de asemenea fondator și publicist al Arhivei Digitale ”MEMORIE. IDENTITATE. ARHIVĂ” – structură născută din dorința de a crea și dedica re-memorarea diverselor personalități distincte din sfera artei / culturii din spațiul românesc și deopotrivă cel internațional. Începând cu luna iulie 2017, devine balerin în cadrul Teatrului de Balet Sibiu , iar din luna octombrie (2017) devine membru al Uniunii Artei Coregrafice din Romania – UNACOR .

(ENG) Constantin Enache – is a independent Romanian producer, director, choreographer, actor, designer, playwright, trainer, publicist and dancer. Trained in classical and modern dance as well before sculpting his „second life” wich he found in Butoh dance (japanese dance-theatre). Loyal to this principle he argue that „butoh is a dialogue with gravity”, while other dance forms tend to reveal an escape from the gravitational vortex. He consider his dance as „sympathizing or synchronizing” with gravity. From his point of view Butoh seems to be the ultimate word of dance, his superior form of expression. „In butoh we can find the whole problematic repertoire of human beings.” He’s known for combining elements of Eastern and Western philosophy creating his own unique language, and opposite fusion coagulated like movement with stillness, sound with silence and tradition with innovation – his aesthetic approach being an interdisciplinary one, developing projects in which art and science are complemented. He’s also known for being the pioneer of Butoh dance in Romania and the single romanian who practice this choreographic language form. Constantin Enache, graduated the National College of Arts „O.Bancilă” – dance and choreography in Iaṣi, then he had followed the choreography composition studies to Bucharest National Drama and Film University – Performing Arts, Bucharest (UNATC), with works such as ”Tempi” (Bachelor Degree) and ”metanoiaX” (Master Degree), both rated with maximum score. In 2010, he was invited to Helsinki (Finland), as the International Visitor – The International Federation of Educational Communities (FICE), an opportunity which offered him to work directly with Cirque du Soleil. In 2013, it is one of the special guests to the Miss Universe Romania, which brought him also Award for ”Best creative choreography” of the World Ballet Competition – Professionals category/ Contemporary Dance. In 2015 is invited as cultural expert at the International Conference „Romania 3D” organized by the CAESAR Foundation Council of Romania. In 2015-2016, choreography assistance to the Department: Theatre and Performing Arts – Choreography, class Prof. Sergiu Anghel, UNATC, Bucharest. President and jury member in various national/international specialized commissions. Constantin Enache is also the founder and the publicist of the Digital Archive Project „MEMORY. IDENTITY. ARCHIVE.” – a framework born from desire to create and dedicate a re-memorizing several distinct personalities from arts / culture around the world. Starting July 2017, he becomes ballet dancer at the Sibiu Ballet Theater and from October (2017) he becomes member of the Choreographic Art Union of Romania – UNACOR.

Cronici – Press reviews:

”Prin spectacolul ”metanoiaX”, Constantin Enache, înscrie ṣi propune o nouă stilistică în sfera limbajului coregrafic și al dansului din spaṭiul romȃnesc; trecerea de la limbajul coregrafic arhicunoscut de tip european la un anumit statut corporal, la un univers nou atȃt de gȃndire cȃt ṣi de miṣcare: Butoh”, prof.univ.dr. –coregraf : Raluca Ianegic (UNATC, Bucureṣti-Coregrafie, 2015).

„MetanoiaX” realizat de Constantin Enache, este un  spectacol special; tinde a revela condiţia tragică a existenţei umane în raport cu un univers obiectiv, indiferent, aparent dominator, ce înglobează – cu sens simbolic – destine, existenţe umane individuale, mai mult sau mai puţin chinuite, bântuite de propriul efort al existenţei, al autodefinirii, al creativităţii. Este o viziune diametral opusă celei triumfaliste ce vizează  Omul drept  stăpânitor al Universului, aşa cum ne-au obişnuit gânditorii Renaşterii. Indoiala, meditaţia, riscurile acesteia…  sunt de această dată dominatoare, ne marchează existenţa. Inclusiv pe cea cotidiană. Omul – trestia gânditoare, fragil dar întremat prin raţiune, poate fi strivit de forţe exterioare dar şi de propriile limitări, de propriile carenţe.

De la simbolistica semănătorului la viziunea pregranat dubitativă asupra valorilor existenţei umane, Enache se dovedeşte a fi un raisonneur bântuit de angoase, de griji existenţiale inclusiv în plan spiritual. Construcţia coregrafică este extinsă, evolutivă, rămâne permanent captivantă, de la lumea de necuprins a Universului la lumea greu de cuprins a Omului; de la semnele mărunte ale unei condiţii a derizoriului, la aspiraţiile unei ascensiuni pe care numai fiinţa umană o poate întreprinde. Numai omul o poate întruchipa.

Mijloacele expresiei coregrafice? Nu ţin de arsenalul convenienţelor gestuale europene. Se poate vorbi de anume structuri arhetipale care converg spre univesrul teatrului japonez Butoh, mod de expresie constituit drept teatru-dans în perioada postbelică a secolului trecut.

Constantin Enache este el însuşi un dansator al gestului expresiv contorsionat, apropiat în anume măsură de motivaţiile expresionismului german.Construieşte un personaj în care noi înşine ne-am putea recunoaşte în momentele de nelinişte, de căutare, pe care le traversăm; …în zona meditaţiei responsabile. Iar măreţia fiinţei umane poate fi contemplată observând statura completă a acesteia, de la nivelul existenţei celei mărunte la grandoarea aspiraţiilor, inclusiv a celor umbrite de teama care ne pândeşte la tot pasul.Aşa cum ne spune poetul, totu-i nou şi nouă toate. Inclusiv atunci când scrutăm propriile dimensiuni. Iar ascensiunea, pornind din abisurile existenţei, se constituie într-un prilej al unei fascinante autocunoaşteri pe care şi-o propune autorul spectacolului MetanoiaX.

Nu poţi să nu te întrebi cum anume arată viitoarele proiecte ale tânărului coregraf?’’ (critic de artă – Dumitru Avakian, 2015).

Cronică asupra spectacolului Aventurile Fantastice ale lui Peer Gynt: ’’…în acompaniamentul lui Constantin Enache, ale cărui sfâșietoare contorsionări tragice l-ar determina pe Maurice Béjart să-și concedieze întreaga trupă de balet din Lausanne.’’ (Marcel Manea – dramaturg, 2013).

Cronică asupra spectacolului „metanoiaX” : „Lovely set, costumes, movement, music choices and editing, themes and choreography…dancers are well trained and executing with grace and engagement…it definitely draws me into your world. It interests me far more than many professional dance performances I have seen.” (Maureen Momo Freehill – Founder & Artistic Director of Butopia – Sanctuary for Embodied Arts, Pacific Northwest USA).

Premii/ Distincṭii/ Festivaluri:

2015 Premiul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ‘’I.L.Caragiale’’, decernat în cadrul Gala UNATC- Master ’’Pentru cea mai bună creație coregrafică ’’metanoiaX’’, București.

2015 Premiul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică ‘’I.L.Caragiale’’, decernat în cadrul Gala UNATC- Master ’’Pentru cel mai bun interpret într-un spectacol coregrafic ’’metanoiaX’’, București.

2015 Premiul Alt Concurs Național de Coregrafie pentru cel mai bun performer, ‘’metanoiaX’’ (fragment solistic de inspirație Butoh, 15 min.), în coregrafia și interpretarea lui Constantin Enache, prezentat la Centrul Național al Dansului București.

2015 ”Sacred Maze”- performance solistic butoh invitat în cadrul Festivalului Internaṭional de Dans ’’Dance Movement Theatre’’, Gheorgheni.

2013 Premiul pentru cea mai bună creație coregrafică solo-ului de dans contemporan „Forces”, în coregrafia și interpretarea Constantin Enache, din cadrul Competiției Mondiale de Balet ’’World Ballet Competition’’, Sibiu.

2013 Premiul pentru cel mai bun spectacol de teatru „Obsession”, în coregrafia: Constantin Enache, acordat trupei de teatru Teatru în Culise (București), din cadrul Festivalului Internațional ‘’Iași Fringe Festival’’

2013 ”Suntem ceea ce iubim”, de Nichita Stanescu, regia: Laura Maria Vlădoiu, coregrafia: Constantin Enache – spectacol invitat în cadrul Festivalului Național de Teatru “Ideo Ideis”, Alexandria.

2010 Premiul I în cadrul Festivalului Internațional de Dans Clasic și Contemporan ‘’Arlechin’’, Botoșani.

2010 Locul I în cadrul Olimpiada Națională, etapa județeană / Secțiunea: Dans contemporan, Iași.

2009 Premiul I în cadrul Festivalului Internațional de Dans Clasic și Contemporan „Dance Winner’s Energy „, Iași.

2009 Premiul I în cadrul Festivalului Național de Dans „All world dance”, Iași

Domeniul de expertiză/de interes:

Artă, cultură, regie-teatru/film, actorie, muzică, producṭii tv, coregrafie, cinematografie, multimedia.

Altele:

2016 Participare în cadrul workshop-ului de teatru Noh, susṭinut de Yamamoto Noh Theatre (Japonia).

2016 Participare în cadrul The 9th International Workshop on Machine Learning and Music (MML), The Womb – Interactive Audio-Video Dome Installation, CINETic, Bucureṣti.

2016-2015 Certificat Formare Psihopedagogică, U.N.A.T.C., București.

2016 Participare în cadrul seminarului & workshop movement – „Laban-Aristotle: Zoon în Practicile Teatrale. Metodologie pentru antrenamentul fizic al actorului”, Royal Central School of Drama and Speech University of London.

2015 Expert cultural, Departamentul – CULTURA, CAESAR Foundation Council of Romania, Bucureṣti

2013 International Visitor – International Environment Conference în cadrul The Fireball Project, Turcia

2010 International Visitor – International Congress of The International Federation of Educational Communities (FICE), Helsinki, Finlanda

Lucrări coregrafice/ Spectacole de autor:

”Tempi”, adaptare de Constantin Enache dupa ”Faust” de W. Goethe, 35 min, 8 interpreti, 3 actori, muzica: various artist, UNATC-Bucuresti (2013) ”metanoiaX”, 50 min, 7 interpreti, muzica: Valentin Luca & various artist, UNATC-Bucuresti (2015).

Piese scurte:

”Metamorphosis”, 7 min, 4 interpreti, 2 actori, muzica: various artist, UNATC, Bucuresti (2012); „Agnus Dei”, 5 min, 3 interpreți, muzica: Rufus Wainwright, UNATC, Bucuresti; ”Birds”, 7 min, 3 interpreti, muzica: Marie Boine, UNATC, Bucuresti; ”Forces”, 3 min, 1 interpret, muzica: Biosphere, Teatrul de Balet, Sibiu (2013); „Sacramento”, 3 min, 1 interpret, muzica: Burkhard Dallwitz, Filarmonica Ploiești (2014); ”Fantoma de la Operă”, coregrafie si concept coregrafic, Teatrul de vara Herestrau, Bucuresti (2014); ”Tempest”, adaptare de Constantin Enache, dupa W. Shakespeare, 5 min, 6 interpreti, muzica: Hafez Nazeri, Teatrul Mignon, Bucuresti (2014); ”Sacred Maze”, 20 min, 1 interpret, muzica: Valentin Luca, Centrul National al Dansului Bucuresti (2014); ”Emotii ciudate sentimente”, 3 min, 1 interpret, 1 actor, muzica: Margareta Paslaru, Gala UNITER, Teatrul National Bucuresti, (2015);’’Dracula Show’’, regia: Alexandru Nagy,  Hanul lui Manuc, Bucuresti (2015); ’’Bambus’’, 3 min, 1 interpret, muzica: Tōru Takemitsu, Gala UNATC, Bucureṣti; ”TOACA”, 5 min, 1 interpret, muzica: percuție toacă, Teatrul de Balet, Sibiu.

Miṣcare scenică ṣi coregrafie în cadrul unor piese de teatru:

„Trilogia belgrădeană”, de Biljana Srbljanović, regia: Cristina Giurgea, producție UNATC, București, 2010; „Obsession”, dramatizare după o idee de Edith Negulici, regia: Iulian Gliṭă, Iaṣi, 2013; ”Suntem ceea ce iubim”, de Nichita Stanescu, regia: Laura Maria Vladoiu, Bucuresti, 2013; “Jacques sau supunerea”, regia: Laura Maria Vlădoiu, productie UNATC, Bucuresti, 2013; ’’Aventurile Fantastice ale lui Peer Gynt- Fantoma de la Operă’’ de Cristian Lupes, regia: Casandra Topologeanu, Bucureṣti, 2014; „Dracula Show”, regia: Alexandru Nagy, ’’Hanul lui Manuc’’, Bucureṣti, 2015.

Filme/ Scurt-metraje:

“Am fost și mai roșu”, regia: Ioana Bucur, actor, dansator ṣi coregraf, productie UNATC, Bucuresti, 2011; “Deus Ex Machina / DxM”, regia: Andrew Goth (Marea Britanie), actor, dansator ṣi coregraf, 2016; “Fratele vânătorului/ The Hunter’s Brother”, regia: Alexandru Mironescu, producṭie UNATC Film, Bucureṣti, actor, dansator ṣi coregraf, 2016.

Colaborări: Concept UNATC, Etiquette Magazine, Radio Romȃnia Cultural, Glare Magazine, Ziarul Evenimentul, Brend de Iaṣi, România Pozitivă, Claritatea, Timpul etc.

Lucrează cu coregrafi precum:

Cirque du Soleil Co.(Helsinki), Ziya Azazi (Istanbul), Meera Das (India), Eva Sanchez Martz (Barcelona), Valentina de Piante (Italia), Sergiu Anghel (Romania), Yael Orni (Israel), Brice Mousette (Franța), Raluca Ianegic (România), Alice Șfaițer (România), Razvan Mazilu (Romania), Liliana Iorgulescu (România), Elena Zamfirescu (România), Andreea Duță (România), Massimo Gerardi (Italia), Battery Dance Company (New York), Danny Price (UK), Aleisha Gardner (New Zealand), Annie Vigier și Franck Apertet (les gens d’Uterpan, Paris), Amir Kolben (Israel), Michèle Noiret (Belgia) etc.

Lucrează cu actori precum:

Dr. Kiki Selioni (Royal Central School of Drama and Speech University of London), Sam Neill (Jurassic Park trilogy), Pedja Bjelac, Ursula Strauss, Turlough Convery, Simon Paisley Day, Melia Kreiling, Antonia Cambell-Hughes, Marius Manole, Adrian Păduraru, Yamamoto Akihiro (Japonia) etc.

Stilurile/ Tehnicile/ Metodele de dans abordate ṣi de predare:

Modern, contemporan (Cunningham, Graham, Limon etc.), dans sportiv, pilates, yoga, somatică, clasic, neoclasic, teatru-dans si teatru-dans japonez butoh (Kazuo Ohno, Tatsumi Hijikata, Carlotta Ikeda, Ushio Amagatsu etc), sufi, folclor internaţional, physical theatre, etc.

Video list with some of the works (fragments):

2017 – „TOACA” ->https://www.youtube.com/watch?v=3KzHnU6gIvg&feature=youtu.be

2017 – „Forbidden Colours” (trad. Culori interzise) ->https://www.youtube.com/watch?v=ABxS7wfYhWY&feature=share

2016 – „Deus Ex Machina” (film co-productie UK/MediaProStudious)-> http://cineuropa.org/vd.aspx?t=video&l=en&rdID=303313&f=t&fmt=flv

2015 – International Dance Movement Theatre Festival presents “Sacred Maze” (buto solo)-> https://vimeo.com/194220694

2015 – „metanoiaX” ->https://www.youtube.com/watch?v=_-pyKlfzI24&t=40s

2015 – „Sacred Maze” ->https://www.youtube.com/watch?v=L6pTcJZKgrQ&t=2s

2015 – „Dracula -The show” ->https://www.youtube.com/watch?v=HIUsbOvbT9E

2015 – „Laboratoire de recherche au Centre Nationale de la Danse à Bucarest (CNDB)” ->https://www.youtube.com/watch?v=u_BlpRvhNAM

2013 – „Tempi” ->https://www.youtube.com/watch?v=T2u9QpZ_rk8&t=9s

 

 

 

11825575_10205622367012034_1731438098133603418_n

FOTO: Constantin Enache / Arhiva personală

 

fotopotret eu - pictura de Bianca IONIȚĂ, aug 2017
potret realizat de: Bianca IONIȚĂ , artist plastic model: Constantin ENACHE , coregraf © All Right reserved I Rezidența Internațională de Arte Vizuale Contemporane IN CAMP ELECTRIC IV, august 2017, Domeniul Otetelișanu, România – curator: Daniela ZBARCEA

 

bun2940.jpg

© Constantin Enache / foto: Cristian Radu Nema

 

 

Drepturile de autor asupra tuturor textelor apărute pe acest blog îmi aparțin în exclusivitate (cu excepția celor citate secvențial sau integral, cu sursa originară, sau link).

Alte bloguri sau websiteuri au dreptul de a reposta sau reproduce conținutul acestor texte sau articole în următoarele condiții:

1.Să menționeze sursa originară și numele autorului furnizând și linkul către articolul original.

2.Să nu modifice conținutul textului. Se pot cita fragmente sau textul integral, fără a opera însă nicio modificare pe text fără permisiunea mea.

3. Să fie de acord cu ștergerea linkului sau repostării la solicitarea mea.

Contact prin intermediul secțiunii răspunsuri/comentarii pe această pagină.

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s